KATAS SHOTOKAN
Heian Shodan
Heian Nidan
Heian Sandan
Heian Yondan
Heian Godan
Tekki Shodan
Bassai Dai
Kanku Dai
Logo Shin Dojo Kai petit.jpg

SHIN DOJO KAI - KARATE BRAINE L'ALLEUD